dilluns, 13 de setembre del 2010

Actualitzada la pàgina Il·lustracions

He incorporat a la pàgina Il·lustracions, una mostra d'il·lustracions publicades en la memòria Estudis de regulació i funció dels gens d’UCP3 i Pref-1 en teixits adiposos i muscular. Jordi Armengol Mansilla | Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona | Dipòsit Legal/ISBN: B.22896-2008/978-84-691-2598-4 | octubre 2007 | 241 pàgines

Més informació a la pàgina Il·lustracions

Actualitzada la pàgina Il·lustracions


He afegit a la pàgina Il·lustracions, el disseny i maquetació d'el tríptic realitzat el 2006 per al Centre Excursionista de Catalunya.