Il·lustracions

Totes les il·lustracions han estat realitzades mitjançant software especialitzat en disseny gràfic vectorial


Imatge creada per a il·lustrar l'article sobre l'eclipsi de lluna

En la figura es representen les diferents fases d'un eclipsi de lluna:
 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mostra reduïda d'algunes de les 43 il·lustracions realitzades pel llibre recentment publicat:
 
Cos antic, entorn modern: el nostre cos està preparat per a la vida moderna? Ignasi Ramírez Sunyer, Francisco Javier López Soriano, Francisco Javier Casado Merediz, Maria Soley i Farrés, Miquel Llobera Sande |Universitat de Barcelona| col·lecció Catàlisi-6| ISBN 978-84-475-3445-6|2010| 288 pàgines















































---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mostra reduïda d'algunes de les il·lustracions realitzades per la publicació:

Estudis de regulació i funció dels gens d'UCP3 i Pref-1 en teixits adiposos i muscular Jordi Armengol Mansilla | Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona| ISBN B.22896-2008/978-84-691-25998-4|2007| 241 pàgines








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il·lustració del símbol de LOSTIE per a la impressió damunt d'una samarreta: 





Samarreta un cop estampada:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il·lustracions de la caixa clàssica de puntes de micropipeta, típica del laboratori de biologia molecular: 
Les il·lustracions han estat realitzades mitjançant software especialitzat en disseny gràfic vectorial

Caixa de puntes de micropipeta P1000 plena

Ampliació de la imatge anterior amb el detall del disseny de les puntes:



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tríptic per a la Secció de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya

Les il·lustracions han estat realitzades mitjançant software especialitzat en disseny gràfic vectorial i software de retoc fotogràfic

Portada i contraportada


Exterior deplegat


Interior desplegat


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mostra reduïda d'algunes de les 32 il·lustracions realitzades per l'obra:
 
Convivint amb transgènics| David Bueno i Torrents |Universitat de Barcelona| col·lecció Catàlisi-5 | ISBN 978-84-475-3303-9| 2008| 328 pàgines

Les il·lustracions han estat realitzades mitjançant software especialitzat en disseny gràfic vectorial



Diferències entre l'empaquetament del DNA en una cèl·lula eucariota i una cèl·lula procariota:
 


Esquema del processament de la Preproinsulina fins a obtenir la Insulina madura:

Esquema de producció d'un enzim mitjançant  síntesi microbiana:




Mecanisme esquemàtic de la cascada d'activació i regulació gènica:


Esquema del procés d'obtenció d'insulina en bacteris:

Esquema de sistemes d'obtenció de plantes transgèniques:

Esquema de mètodes d'obtenció d'animals transgènics:


Construcció d'un DNA recombinant:

Esquema d'un tractament de teràpia gènica contra el càncer:


Esquema comparatiu d'una cèl·lula eucariota animal, una cèl·lula procariota i un virus:




Balanç del CO2 atmosfèric en l'ús de combustibles fòssils vs l'ús de biocombustibles:

Representació del cultiu de blat de moro transgènic a Catalunya:





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Un Fogonet gairebé real:

Disseny d'un fogonet mitjançant dibuix vectorial per al disseny d'una revista per un encàrreg:




Final de la pàgina